Термопомпи

Термопомпи Напоследък често ме питат на новостта в климатичната техника наречена термопомпи. Всъщност всички климатици са термопомпи, просто малка игра на думи от англисйкият език. Отговора на въпроса всъщност е климатик, които вместо да топли вътрешният въздух директно затопля вода, която циркулира в някаква отоплителна инсталация. Прилича малко на чилърните …