Климатици с едно външно тяло

Климатици с едно външно тяло Повечето климатици са с едно външно тяло и в зависимост от типа си могат да имат от едно до няколко десетки вътрешни тела. Използването на няколко външни тела е най-често срещано при климатици от тип VRF, където е възможно те да монтират и конфигурират да работят …