Има ли смисъл от смяна на дефектирал компресор за климатик

Има ли смисъл от смяна на дефектирал компресор за климатик Преди да се стигне до смяна на компресор на климатик е много важно да те се потърси причината на неговото дефектиране. Компресорите за климатици са много надеждени и в 99% от случайте компресора дефектира поради някакъв друг проблем. Ако не …