Kога изразходва климатика повече енергия на отопление или на охлаждане?

Kога изразходва климатика повече енергия на отопление или на охлаждане? Консумацията на енергия от климатици е много размито понятие, защото тя зависи от много фактори, но общото правило е че разхода за отопление е по висок, от този за охлаждане. Една от причините един климатик да консумира повече енергия в …